7 september–30 oktober

Håkan Blomkvist
Therese Szatek
Harry Moberg

v-kort