19 juli–31 augusti 

Anders Kappel
Mats Nilsson
Emma Philipson

kappelmfl 

kappel philipson nilsson 005

Bild från invigningssamtalet under vernissagen den 19 juli